Steroid kullanan var mi

ÖZET
Son dönem kalp yetmezliğinin tedavisi kalp transplantasyonudur. Ancak hastaların çoğu organ bağışı eksikliği nedeniyle transplantasyon yapılamadan ölmektedir. Bu hastalarda ömrü uzatmak için, transplantasyona köprüleme amacıyla total yapay kalp implantasyonu yapılması iyi bir seçenektir. Biz bu makalede total yapay kalp implantasyonu uygulanan ilk hastalarımızdaki anestezi deneyimlerimizi sunuyoruz.
Yedi hastanın (46,8±8,4 yıl) beşi inotrop desteğinde operasyona alındı. Dört hasta dilate kardiyomiyopati tanısı almıştı. Üç hastada preoperatif dönemde kardiyak arrest öyküsü mevcuttu ve bunlardan birine mekanik ventilasyon uygulanmıştı. İntraoperatif ortalama ketamin, midazolam, fentanil, rokuronyum kullanımı sırasıyla 192±89 mg, 8±3,5 mg, 335±157 µg, 192±43 mg olarak gerçekleşti. Ortalama taze donör kanı, taze donmuş plazma, trombosit ve eritrosit süspansiyonu gereksinimi sırasıyla 2,1±1,6 Ü, 2± 1,8 Ü, 0,43±0,5 Ü ve 0,6± 0,9 Ü idi. Hastaların hepsinde en az bir komplikasyon gelişti. Dört hasta sepsis ve renal yetmezlikten ölürken; bu komplikasyonların gelişmediği üç hasta taburcu edildi.
Son dönem kalp yetmezliği hastalarında total yapay kalp implantasyonu transplantasyona köprüleme amacıyla iyi bir seçenektir ve anestezik yaklaşımı farklı özellikler içermektedir. Bu nedenle anesteziyologların implante edilecek cihaz ve cerrahi işlem hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Steroid kullanan var mi

steroid kullanan var mi

Media:http://buy-steroids.org